Privacy policy

Dit privacy beleid geldt voor de hele website onlinecasinoautoriteit.nl en is belangrijk omdat wij ons inzetten voor de bescherming van alle persoonlijke informatie van de gebruikers van de website. Op deze pagina beschrijven we alle methoden en praktijken die gebruikt worden om gegevens te verzamelen en wat er met de verstrekte informatie gebeurt.

privacy-beleid

Kinderen op de website

De website onlinecasinoautoriteit.nl is een website die bedoeld is voor meerderjarigen en het is niet de bedoeling dat kinderen of mensen onder de 21 jaar gebruikmaken van de website. We verzamelen op geen enkel moment informatie over minderjarigen. Mocht u een ouder of een voogd zijn van een minderjarig persoon die lidmaatschap aangevraagd heeft op deze website, neemt u dan contact met ons op over deze inbreuk.

Browserstatistiek en weblogbestanden

IP-adressen, statistieken, welke browser gebruikt wordt en meer informatie kan verstrekt en verzameld worden op het moment dat u toegang krijgt tot de website. Deze informatie gebruiken wij uitsluitend om de website te verbeteren en de service van de website af te stemmen op uw instellingen en voorkeuren. De informatie wordt gebruikt om via een webanalyse de website te kunnen verbeteren aan de hand van de informatie die we verkregen hebben. Het gebruiksgemak van de website is voor ons zeer belangrijk en door het verstrekken van de gegevens helpt u ons problemen sneller te herkennen en daarmee te werken aan een oplossing.

Google Analytics

Om te kunnen zien waar onze bezoekers naar zoeken en welke voorkeuren er zijn bij ons publiek, gebruiken we derden-bakens van het bedrijf Google zodat we beter kunnen analyseren. Dit betekent dat Google zelf ook anonieme informatie verzameld waarmee zij haar diensten en producten af kan stemmen op de gebruikers van het internet. Wilt u meer informatie hebben over deze manier van werken of wilt u zich hiervoor afmelden, dan kunt u terecht op de informatieve pagina’s van Google zelf. Hier vindt u ook de mogelijkheid om u af te melden via de zogeheten ‘opt-out.’

Cookies

Op onlinecasinoautoriteit.nl worden cookies gebruikt om de sessie van de gebruiker te kunnen volgen en de informatie te verzamelen om u aangemeld te kunnen houden en de opties te kunnen controleren. Wij garanderen u dat de cookies die gebruikt worden geheel vertrouwelijk zijn en niet toegankelijk zijn voor andere mensen of andere websites op een ander domein. Uw cookies zijn veilig bij ons.

Links naar andere websites

De links op deze website naar andere websites zijn geplaatst omdat wij het idee hebben dat deze een toegevoegde waarde hebben voor de gebruikers van onze website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacy beleid dat de websites in kwestie gebruiken. Weest u zich ervan bewust dat deze zeer waarschijnlijk zullen verschillen van de onze.

Wijzigingen in het privacy beleid

Onlinecasinoautoriteit.nl houdt zich op elk moment het recht voor om de inhoud van de privacy policy aan te passen zonder vooraf kennisgeving te doen aan de bezoekers. Het regelmatig herzien van ons privacy beleid is de verantwoordelijkheid van de bezoekers zelf, aangezien het gebruik van de website implementeert dat het privacy beleid goedgekeurd is. Ons meest actuele privacy beleid is altijd beschikbaar op http://www.onlinecasinoautoriteit.nl/privacy-policy.

Contact opnemen met ons

Wilt u contact met ons opnemen over vragen of opmerkingen rond het privacy beleid, maakt u dan gebruik van onze contactpagina. Hier kunt u ook gebruik door minderjarigen aangeven.